Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky :

Pozorne si prosím prečítajte nasledujúce podmienky používania portálu www.romantickepobyty.sk.

Registráciou do našej databázy súhlasíte s týmito podmienkami používania / ďalej len podmienky /.
Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek meniť. Po akejkoľvek zmene budú nové podmienky zverejnené na tejto stránke.  Nové zmenené podmienky vstupujú do platnosti automaticky po zverejnení na tejto stránke.

1.1. Informácie o vašom zariadení budú na stránkach www.romantickepobyty.sk zverejnené počas 365 dní. Po uplynutí tejto doby je možné opätovne požiadať o zverejnenie údajov.

1.2 Prevádzkovateľ portálu www.romantickepobyty.sk nezodpovedá za pravdivosť údajov uvedených v registračnom formulári.

1.3 Ochrana osobných údajov:

Pri registrácií Vášho zariadenia na portáli www.romantickepobyty.sk poskytujete svoje osobné údaje alebo údaje o vašej spoločnosti. Prevádzkovateľ portálu si uvedomuje dôvernosť poskytnutých informácií zadaných pri registrácii. Informácie poskytnuté prostredníctvom registračných formulárov budú použité len na registráciu a na zasielanie aktuálnych noviniek o našich službách. Údaje budú slúžiť výhradne na vnútornú potrebu spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím stranám.

1.4 Prevádzkovateľ www.romantickepobyty.sk si vyhradzuje právo meniť prípadne doplniť údaje poskytnuté v registračnom formulári.

1.5 Údaje o zariadení budú na stránke zverejnené maximálne do 7 dní od zaslania registračného formulára.

Následne bude zaslaná výzva na úhradu registračného poplatku.

1.6 Všetky materiály na stránke boli poskytnuté prevádzkovateľom portálu alebo jeho partnermi. Jednotlivé prvky stránky sú chránené autorským zákonom a nesmú sa kopírovať, meniť ani inak prenášať bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa portálu alebo majiteľa registrovaného zariadenia.

2. Podmienky zaradenia odkazov do jednotlivých sekcií :

2.1 Podmienkou zaradenia prezentácie zariadenia na stránky www.romantickepobyty.sk je vyplnenie registračného formulára, úhrada registračného poplatku.

2.2 Podmienkou zaradenia odkazu do sekcie Odporúčame a na Úvodnú stránku je platná registrácia, objednávka Zlatého balíka  a uhradený registračný poplatok podľa cenníka.

3. Platobné podmienky :

Pri platených balíkoch sa registračný poplatok platí na obdobie jedného roka od dátumu registrácie.
Pri objednávke plateného balíka, bude zariadenie pridané do zoznamu zariadení  max. do 48.hod.  / k nahliadnutiu prezentácie – čas. obmedzené /
potom na obdobie 1 roka od registrácie až po úhrade registračného poplatku na základe vystavenej zálohovej faktúry.